Phase

Phase at Jesmond Dene

Phase @ Jesmond Dene, Newcastle upon Tyne

Phase @ Jesmond Dene, Newcastle upon Tyne

L to R:
Vasilis Liapis
Fardin Esfandiari
Thanos Grigoriou
Adam Schindler